Nattvandring sommaren 2024

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten erbjuder föreningar att nattvandra under sommaren 2024 (fredagar och lördagar samt under Classic Car Week).

Det vi eftersöker är 6 personer som sommaren 2024 nattvandrar i centrala Rättvik klockan 21.00-02.00 (5 timmar). Vi ser gärna att det är föreningsledare eller föräldrar som utför nattvandringen, dock bör den vara minst 20 år.

Syftet med att ha nattvandring under vissa av sommarens helger/evenemang är att det ska finnas en social trygghet och ett medmänskligt stöd för unga när de rör sig ute på kvällar och nätter. Det är viktigt för ungas trygghet att ha vuxna förebilder som finns till hands, lyssnar och larmar om det behövs.

Det är föreningens ansvar att tillsätta lämpliga personer för detta uppdrag.

Ni kommer stärka upp och samarbeta med fritidsledare. Ungdomens Hus/Wasaborg (Knihsgatan 13B) kommer fungera som ”sambandscentral” och uppsamlingsplats under kvällarna. Medverkande föreningar kommer att få mer information om hur nattvandringen ska genomföras.

För detta erbjuds föreningen 5 000 kr/kväll som går till föreningens verksamhet i utvecklingssyfte. OBS! Ni måste vara säkra på att ni har 6 personer som kan nattvandra innan ni kan boka in er på en kväll.

Anmälan snarast 10 april 2024! Meddelande kommer att skickas till föreningens kontaktperson, när vi sammanställt ett schema för nattvandringen.

Information: Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten, Anders Modén tfn 0248-70 388.

Nedanstående datum kan vår förening nattvandra med minst 6 personer, gärna föreningsledare eller föräldrar (över 20 år):
Nedanstående datum kan vår förening nattvandra med minst 6 personer, gärna föreningsledare eller föräldrar (över 20 år):Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i Rättviks kommuns datasystem. Personuppgifterna används för planering och genomförandet av en föreningsrunda 2019. Mina personuppgifter kan komma att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar mina personuppgifter kan jag kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-70 000. Jag har härmed informerats om hur kommunen behandlar personuppgifter och samtycker härmed till behandlingen.