Rättviks kommun

Svarsformulär

Marknadsparkering hösten 2018

Svarsformuläret skickas in av föreningar som haft marknadsparkering under vårmarknaden 2018.

Föreningar som vill ha marknadsparkering, kan ställa sig på kö, för att få parkering.

För mer information kontakta ungdoms- och fritidsenheten, Carina Flat, 0248-70 226.

Marknadsparkering


Skylt


Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information se kommunens webbplats.

Skickas in senast den 31 augusti 2018!