Hur gör man?

Samla några intresserade till ett möte. Där bildar ni en provisorisk styrelse (interimsstyrelse), som sedan förbereder ett möte för föreningens bildande.

Förbered följande

  • Bestäm föreningens namn.
  • Gör förslag till stadgar (= föreningens "regelbok").
  • Kontakta eventuell riksorganisation (till exempel något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund, Svenska scoutförbundet med mera).
  • Gör förslag på sammansättning av den första ordinarie styrelsen, samt förslag på ordförande.
  • Gör förslag på medlemsavgiftens storlek.

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten hjälper gärna till med tips och råd, bland annat vad gäller stadgarna.

När ni haft ert första årsmöte, som beslutat om stadgar och namn, är föreningen bildad.

Direkt efter första årsmötet har styrelsen ett konstituerande styrelsemöte, där den utser kassör och sekreterare (ordförande brukar väljas av årsmötet). Där väljs också vilka som ska vara firmatecknare (vem som får ta ut pengar och skriva under handlingar i föreningens namn). Vanligt är att man väljer ordförande och kassör, var för sig.

Registrering

Så fort föreningen är bildad, kontaktar ni trafik-, ungdoms- och fritidsenheten för att registrera föreningen i kommunens föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är en förutsättning för att föreningens ska kunna söka bidrag (om den är bidragsberättigad) och/eller för att få hyra lokaler till föreningstaxa.

Kommunen, banker och många leverantörer som föreningen kommer att ha med att göra, kräver också att föreningen har ett organisationsnummer (= föreningens "personnummer"). Det ansöker man om hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik