Skattesatser

2023

 • Skatt till Rättviks kommun: 21,81 %
 • Skatt till regionen: 11,64 %
 • Total skattesats: 33,45 %
 • Begravningsavgift: 0,258%

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2024: 1,32 %). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kronor 2022 gick

 • 1,19 kronor till politisk verksamhet
 • 7,08 kronor till infrastruktur, skydd med mera
 • 5,14 kronor till fritids- och kulturverksamhet
 • 35,65 kronor till pedagogisk verksamhet
 • 46,25 kronor till vård och omsorg
 • 0,01 kronor till särskilt riktade insatser
 • 0 kronor till affärsverksamhet
 • 4,87 kronor till gemensamma verksamheter
 • -0,19 kronor till exploateringsintäkter. Eftersom vi sålt exploaterings­fastigheter har vi haft en intäkt på 0,19 kronor per 100 kronor som hjälpt till att finansiera kommunens verksamheter.