Skattesatser

2022

 • Skatt till Rättviks kommun: 21,82 %
 • Skatt till landstinget: 11,63 %
 • Total skattesats: 33,45 %
 • Begravningsavgift: 0,261%

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2022: 1,32 %). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kronor 2021 gick

 • 1,07 kronor till politisk verksamhet
 • 6,65 kronor till infrastruktur, skydd med mera
 • 5,23 kronor till fritids- och kulturverksamhet
 • 36,14 kronor till pedagogisk verksamhet
 • 47,19 kronor till vård och omsorg
 • 0,03 kronor till särskilt riktade insatser
 • 0 kronor till affärsverksamhet
 • 4,26 kronor till gemensamma verksamheter
 • -0,57 kronor till exploateringsintäkter. Eftersom vi sålt exploaterings­fastigheter har vi haft en intäkt på 0,57 kronor per 100 kronor som hjälpt till att finansiera kommunens verksamheter.