Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skattesatser

2019

  • Skatt till Rättviks kommun: 21,82 %.
  • Skatt till landstinget: 11,63 %.
  • Total skattesats: 33,45 %.

Till detta kommer en begravningsavgift som höjts från 0,246% 2018 till 0,253% 2019.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2019: 1,32 %). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kronor 2017 går

  • 43,71 kronor till skola.
  • 36,11 kronor till vård och omsorg.
  • 12,07 kronor till samhällsutveckling (exempel: snöröjning, sandning, park, karta, asfaltering, trafik, planering, bygglov, näringsliv, turism, fritid, landsbygd, kulturhus oh bibliotek).
  • 6,08 kronor till stab och service (exempel: kansli, it, information, tryckeri, städ, växel och räddningstjänst).
  • 1,52 kronor till kommunstyrelsen.
  • 0,51 kronor till kommunfullmäktige.