Årsredovisning och delårsrapport

Delårsrapporter och årsredovisningar upprättas av ekonomiavdelningen och beslutas av kommunstyrelsen. Här kan du läsa och ladda ned årsredovisningar och delårsrapporter.

Årsredovisningar.

Kommunens årsredovisning beskriver vad kommunen jobbat med under året och hur kommunfullmäktiges mål uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Delårsrapport

I delårsrapporten ges en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för delåret och en resultatprognos för hela verksamhetsåret.