Budget

Kommunens budget innehåller kommunfullmäktiges planer för vad verksamheterna ska jobbat med under det kommande året. Här kan du läsa och ladda ned information om våra mål och budget.

Mål och budget