Vindkraft

Vindkraft är en ren och förnyelsebar energikälla. Du kan välja "vind-el" när du tecknar abonnemang hos din elleverantör.

I Rättviks kommun finns i dagsläget femton större vindkraftverk på Hedboberget öster om Furudal.

Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar var i kommunen det är lämpligt med större vindkraftsområden.

Mer information om Rättviks kommuns vindbruksplan hittar du på sidan Vindkraft i Rättviks kommun.

Kontakt

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och planenheten
0248-70 000 vx

Postadress
Rättvik kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

E-post: mark.plan@rattvik.se