Uppvärmning

Man kan värma sitt hus på flera olika sätt. Det krävs en värmekälla och ett sätt att sprida värmen.

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, endera en radiatorkrets (element) eller en golvvärmeslinga. Tappvattnet värms oftast i samma värmekälla. Annars kan värme spridas via luften och då måste man ha ett annat sätt att värma tappvarmvattnet, oftast en el-beredare.

Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme. Mindre vanligt nuförtiden är oljepannor och elpannor, som ger både dyr och icke miljövänlig värme. Det finns även olika kaminer, en del är vattenmantlade och kan ge värme till både tappvatten och små radiatorkretsar.

Vissa installationer kräver anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken. Kontakta byggavdelningen respektive tillsynsavdelningen för information.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
0247-80 329

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik