Biltvätt

Bilar och andra fordon ska i första hand tvättas i en biltvätt. Om du måste tvätta din bil/fordon hemma så ska det ske på en gräsyta.

Där sker det en viss biologisk nedbrytning av oljor och avfettningsmedel som annars förorenar grundvattnet.

Du ska absolut inte tvätta bilen på hårdgjorda ytor där det sker avrinning till dagvattenavlopp eftersom sådana avlopp går direkt ut i vattendrag, utan rening av vattnet.

Vad ska du tänka på i samband med biltvätt

Tvätta din bil i en biltvätt.

  • Åk till en modern biltvättsanläggning eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Allra bäst är om du väljer en miljömärkt biltvätt.
  • Använd miljömärkta produkter. Idag finns det miljömärkta effektiva produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax.

Om du måste tvätta bilen hemma ska du tänka på att

  • Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde!
  • Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).
  • Tvätta med miljöanpassade bilschampon. Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.

Information

Listor på miljöanpassade bilvårdsprodukter som är lämpligast att använda finns på
Naturskyddsföreningen – Kemikaliesvepet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik