Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rådet för ungdomsfrågor

Möte Rådet för ungdomsfrågor  Foto M Litens 2018

Möte Rådet för ungdomsfrågor. Foto Martin Litens 2018

Rådet för ungdomsfrågor är ett forum där unga och politiker möts för att diskuterar aktuella frågor som rör unga.

Beslutsfattare i kommunen ska informera och inhämta rådets synpunkter om förändringar när det gäller viktigare frågor som berör unga i Rättviks kommun. Rådet ska också vara ett forum för unga att ge förslag och diskutera idéer som de tror kan förbättra ungas livssituation i Rättviks kommun.

Till ungdomsledamöter utses två elever per skola från elevråd/elevkår på Rättviks­skolan, Furudals skola samt Stiernhööksgymnasiet. Om-/nyval till platserna sker årligen. Till varje möte utses även två ungdomsledamöter mellan 13-25år från ungdomsrådet/föreningslivet/fritidsgårdarna. Du kan ansöka om en plats genom att kontakta ungdomsstrateg Gustaf Mases, gustaf.mases@rattvik.se.

I samband med Rådet för ungdomsfrågor arrangeras en öppen aktivitet för alla unga och politiker i kommunen, i enlighet med medborgarförslaget ”aktiviteter med politiker”.

Rådets sammansättning

  1. Rådet för ungdomsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Till ungdomsledamöter utses två elever per skola från elevråd/elevkår på Rättviksskolan, Furudals skola samt Stiernhööksgymnasiet. Om-/nyval till platserna sker årligen. Till varje möte utses även två ungdomsledamöter mellan 13-25år från ungdomsrådet/föreningslivet/fritidsgårdarna.
  3. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, en från oppositionen och två från majoriteten, samt ersättare för dessa. Ledamöterna väljs företrädesvis ur kommunstyrelsen.
  4. Majoriteten har ordförandeposten i rådet.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Gustaf Mases
0248-70 288