Rådet för ungdomsfrågor

Bildkollage ungas hälsa 2020

Bildkollage ungas hälsa 2020

Rådet för ungdomsfrågor är ett forum där unga och politiker möts för att diskuterar aktuella frågor som rör unga.

Rådet för ungdomsfrågor består utav åtta unga mellan 13–19 år och tre politiker. Tillsammans får rådet prioritera och tycka till i samhällsfrågor som rör ungas hälsa. Som ungdomsrepresentant har du din plats i ungdomsrådet i ett år. Rådet har fyra möten per år som är efter skoltid, samt extrainsatta möten vid behov. Du får arvode för mötestiden, ca 1,5 timme per gång.

Vem? Vi söker dig som bor i Rättvik och vill engagera dig i ungas hälsa. Vi ser gärna att du har god kontakt med många i din egen ålder och att du är lyhörd för vad andra tycker.

Rådets sammansättning

  1. Rådet för ungdomsfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Till ungdomsledamöter utses två elever per skola från elevråd/elevkår på Rättviksskolan, Furudals skola samt Stiernhööksgymnasiet. Om-/nyval till platserna sker årligen. Till varje möte utses även två ungdomsledamöter mellan 13-25 år från ungdomsrådet/föreningslivet/fritidsgårdarna.

  3. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, en från oppositionen och två från majoriteten, samt ersättare för dessa. Ledamöterna väljs företrädesvis ur kommunstyrelsen.

  4. Majoriteten har ordförandeposten i rådet.

Kontakt

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Malin Norberg
0248-70 288