Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Lupp i Rättvik

Ungdomar på möte.

Ungdomar på möte. Foto © 2012: Magnus Andersson

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i 7 olika områden.

  • fritid
  • skola
  • politik, samhälle och inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid.

Rättviks kommun har genomfört LUPP-undersökningen två gånger. Undersökningen genomförs i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två.

Resultatet för undersökningen ska användas av politiker och tjänstemän i Rättviks kommun i arbetet med att skapa en kommun där unga trivs och känner att de har möjlighet att påverka sina levnadsvillkor.
Länk till sammanställningen LUPP 2015.PDF

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288