Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lupp i Rättvik

Fråga från LUPP 2015

Frågeställning från LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i sju olika områden.

  • fritid,
  • skola,
  • politik, samhälle och inflytande,
  • trygghet,
  • hälsa,
  • arbete,
  • framtid.

Rättviks kommun har genomfört LUPP-undersökningen tre gånger. Nästa tillfälle enkätundersökningen genomförs är hösten 2018. Undersökningen genomförs i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två.

Resultatet för undersökningen ska användas av politiker och tjänstemän i Rättviks kommun i arbetet med att skapa en kommun där unga trivs och känner att de har möjlighet att påverka sina levnadsvillkor.
Länk till sammanställningen LUPP 2015.PDF

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288