Lupp i Rättviks kommun

Framsida Lupp-rapport 2018

Framsida Lupp-rapport 2018

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation och är indelad i sju olika områden:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik, samhälle och inflytande
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Arbete
  • Framtid

Rättviks kommun har genomfört LUPP-undersökningen tre gånger. LUPP genomfördes av grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två under hösten 2015, 2018 och 2021.

Resultatet från LUPP används av politiker och tjänstemän i Rättviks kommun i arbetet med att skapa en kommun där unga trivs och känner att de har möjlighet att påverka sina levnadsvillkor.
Vill du ta del av hela LUPP-rapporterna? Kontakta ungdomsstrateg.

Kontakt

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Malin Norberg
0248-70 288