Rättviks kommun

Forum Ung

Rättviks kommuns årliga inflytandeforum för unga.

Varje år arrangerar ungdoms- och fritidsenheten Forum Ung. Representanter från alla klasser på högstadiet och gymnasiet, från åldersgruppen unga vuxna 19–25 år, politiker och chefstjänstemän bjuds in för att delta.

Syftet med Forum Ung är alltid att skapa en dialog mellan unga och beslutsfattare samt att informera unga om hur de kan vara med och påverka.
Olika aktuella frågor diskuteras och det arrangeras föreläsningar utifrån det aktuella temat.

Olika teman

Rättvik 2020, framtidsspaning och framtidsverkstad
Rättvik 2.0- ung i landsbygd
Lupp Rättvik 2013

Rättvik- Dalarnas bästa ungdomskommun

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288