Forum Ung

Forum ung. Foto Martin Litens 2017.

Forum ung. Foto Martin Litens 2017.

Rättviks kommuns årliga inflytandeforum för unga

Varje år arrangeras Forum Ung. På forum ung träffas unga, politiker och tjänstepersoner för diskutera frågor som rör ungas liv.

Syftet med Forum Ung är alltid att skapa en dialog mellan unga och beslutsfattare samt att informera unga om hur de kan vara med och påverka. Olika aktuella frågor diskuteras och det arrangeras föreläsningar utifrån det aktuella temat.

Olika teman

2022 - Demokratidag på Stiernhööksgymnasiet

2021 - Ung förändringskraft tillsammans med Science center 2047

2019 - Ungas engagemang

2018 - Forum för samhällsutveckling

2017 - Hållbar framtid för Rättvik och världen

2016 - Rättvik: Dalarnas bästa ungdomskommun

Rättvik 2020, framtidsspaning och framtidsverkstad
Rättvik 2.0 - ung i landsbygd
Lupp Rättvik 2013

Kontakt

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Malin Norberg
0248-70 288