Penningpungen

svenska; pengar; sverige; sedel; sedlar; valuta; valörer; bakgrundsbild; finans; ekonomi; värde; 100; 1000; 500; 200; kronor,sek

Vill du arrangera eller skapa något kul för unga i Rättvik? Penningpungen har pengarna! Rättviks kommun har en pott pengar för att möjliggöra ungas egna arrangemang och projekt. Du som är mellan 13‑25 år kan ansöka om pengarna!

Vad behöver man uppfylla för att få söka?

  • Projektet ska genomföras och rikta sig till unga i Rättviks kommun.
  • Du som söker ska vara mellan 13-25 år
  • Projektet måste vara alkohol och drogfritt

Hur går det till när jag skickat in min ansökan?

  • Ansökan kommer till ungdomsstrategen
  • Rådet för ungdomsfrågor går igenom alla inkomna ansökningar på närmast efterföljande sammanträde. De fattar beslut om vilka som beviljas bidrag, och motiverar både avslagna och beviljade ansökningar.
  • Ungdomsstrategen kontaktar ansvariga för projektet och träffar dem för att gå igenom hur bidraget betalas ut.
  • Projektet genomförs.
  • Senast en månad efter avslutat projekt fyller projektansvariga i en redovisning av hur allt har gått. Redovisningen görs på sidan "Redovisa Penningpungen" eller på en blankett som finns hos ungdomsstrategen.

Ansökningsformulär

Uppgifter Projekt

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

För mer information

Ungdomsstrateg
Malin Norberg
0248-70 288