Skidspårsinformation

Elljusspår

Jarlstugan

Tänds manuellt (klockan 05.00-09.00 och 15.00–22.30) vid första belysningsstolpen på stadion och släcks automatiskt.

Vikarbyn

Elljusspåret är ur funktion. (Tänds manuellt på första elljusstolpen och släcks automatiskt kl 21.30.)

Furudal

Tänds automatiskt kl. 17 och släcks automatiskt kl 21.00.

Söderås

Tänds automatiskt kl. 15.45 och släcks automatiskt kl 21.30.

Boda

Vintersäsongen 2019/2020 kommer elljusspåret endast vara dagspår p g a reparation av belysningen. (Tänds manuellt vid fotbollsplanens parkering och lyser i 1,5 timmar.)

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226

Information

Skid- och motionsspår