Bra folkhälsa förebygger olyckor

"Ett gott liv för alla – ett hälsosamt åldrande hela livet".

Äldre personer är en resurs

Vi anser att äldre personer är en resurs i samhället – och den resursen vill vi stärka. Vi vill öka medvetenheten om att äldre människors deltagande och engagemang är en samhällsinvestering och en tillgång för den enskilda människan. Vi vill också öka kunskapen om tillgängliga aktiviteter och åtgärder som främjar ett hälsosamt åldrande.

Värdemässig grund i vårt arbete är KASAM (Känsla av sammanhang) och Det goda livets fem pelare;

  • Meningsfull sysselsättning,
  • Social gemenskap–Mötesplatser,
  • Rörelse i vardagen,
  • Bra matvanor
  • Trygghet och Säkerhet i vardagen.