Det gamla kalkbrottet är idag vattenfyllt. På bergssidorna syns spår av brytningen.

Det gamla kalkbrottet vid Skålberget är idag vattenfyllt. Foto: © Y. Öhrnell

Skålbergets geologi

Den berggrund som finns synlig i naturminnet Skålberget är bildad under ordovicisk tid, 460 till 440 miljoner år tillbaka i tiden.

Två serier i baltoskandisk stratigrafisk indelning finns representerade, Viru (mellanordovicium) och Harju (yngre ordovicium). Under denna tid var vårt område, som en del av kontinenten Baltica, genom plattektoniska rörelser på glid från en position cirka 30° söder om ekvatorn till ett tropiskt läge.

På kontinenten Baltica var under normala förhållanden hastigheten i avsättning av sediment låg under ordovicium. Under yngsta delen av mellanordovicium utbildas en undre och senare under yngre ordovicium en övre nivå av en märklig, mycket ren kalkstenstyp moundkalksten (= kalkstenshög) inom några begränsade områden på den baltoskandiska plattformen.

Den övervägande delen av moundkalkstenen har oorganiskt ursprung. Mäktigheten är många gånger större än den normala avsättningen under motsvarande tidsavsnitt. Bildningarna har påträffats i Siljansområdet, i Estland och i små bildningar också i Östergötland och under Gotland.

De två kalkstensnivåerna har studerats speciellt i Siljansområdet och har också fått sina stratigrafiska namn från distriktet. Den undre kallas Kullsbergs- och den övre Bodakalksten.

På några lokaler finner man Kullsbergs- och Bodakropparna i direkt kontakt med varandra trots att många miljoner år skiljer kullsbergsavsättningens avslutning från Bodakalkstenens äldsta del.
En av dessa lokaler är Skålberget. Idag är linserna vertikal-ställda genom de omvälvningar som skedde samband med ett nedslag av en himlakropp för omkring 360 milj. år sedan. De äldsta enheterna finner vi nu mot nordväst, de yngre i riktning mot Kullsberg.

I den speciella miljö som kalkstenen avsattes i utvecklades en fauna som till stor del levde isolerad från omgivningen. Trilobiter, bläckfiskar, armfotingar, musslor, koraller, tagg-hudingar mossdjur med flera grupper ingår i den rika faunan i båda kalkstenarna.

Såväl trilobiter (till exempel Eobronteus laticauda och Steno-pareia linnarssoni i Bodanivån) som armfotingar har lokalt ansamlats i linser som innehåller hundratals skal.

Det är två faktorer som ger naturminnet Skålberget dess status som geologiskt skyddsobjekt av internationell betydelse. Det finns här möjlighet att studera kontakten mellan de två kalkstensnivåerna av moundtyp och de lager av normal typ som finns i form av kilar mellan kropparna.

Dessutom innehåller naturminnet en väldokumenterad sektion i kullsbergskroppens norra del och resultaten av arbetena med denna profil ligger till grund för förståelsen av dessa kalkstensbildningars tillkomst och uppbyggnad.

Information

Naturguide Pdf, 2.1 MB.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se