Siljansringen

Utställningen i Rättviks naturmuseum skildrar i sin huvuddel Siljansbygdens tillkomst. Två närliggande händelser mot slutet av jordens 4 600 miljoner år långa historia har tillsammans givit området dess särprägel.

Vägg med text och illustration av komet.

Ingången till Rättviks naturmuseum i kulturhuset.

Först har avlagringar i ett varmt hav med rik flora och inte minst fauna under perioderna ordovicium och silur för cirka 400–500 miljoner år sedan bildat tjocka lager av kalk- och fossilrika bergarter. Fossilen speglar den första uppblommande växt- och djurvärlden på jorden, som lämnat tydliga spår efter sig, då de olika arterna ofta var försedda med hårda skal eller skelett. I detta hav har de flesta av de nuvarande djurgrupperna börjat sin utveckling.

Dessa bergarter täckte hela Norden. Tidens tand har därefter nött bort dem från större delen av vårt land.

Den andra händelsen var en fruktansvärd olycka. En jättemeteor slog ner med våldsam kraft och åstadkom Europas största nedslagskrater mitt i Dalarna under den efterföljande devonperioden för drygt 360 miljoner år sedan. Men det blev ett lyckokast för vår bygd. Därigenom räddades litet av föregående perioders lagrade bergarter.

I kraterns yttre ringformiga sänka fick rester av dessa det skydd mot nedbrytning, som bevarade dem till vår tid- låt vara i starkt omstuvat skick. Så uppstod Siljansringen.

Och de så dramatiskt räddade bördiga bergarterna har utgjort grunden för ett tättbefolkat jordbruksområde, där också kalkutvinning har bidragit till försörjningen. Denna oas mitt i det karga skogslandskapet har i vår tid dragit till sig omvärldens intresse för dess säregna natur och kultur.

Under de senaste åren har uppbyggnaden av konsertarenan Dalhalla i ett nedlagt kalkbrott spätt på intresset.

Det finns också plats i museet för något om dagens växt- och djurvärld med till exempel bioramor, montrar och väggmålningar.

Kontakt

Rättviks kulturhus
0248-70 197

kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Rättvik kultur
795 80 Rättvik

Öppettider
Se Rättviks kulturhus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..