Informationssäkerhet i hemmet

Att hantera information säkert är viktigt för alla. Informationssäkerhet handlar till stor del om att du blir medveten om hur du hanterar din information på ett säkert sätt – särskilt om den är värdefull eller personlig.

Oavsett om du hanterar information i pappersform eller digitalt, är din egen informationssäkerhet beroende av ditt beteende. Skaffa dig kunskap om risker och om informationens värde för att få ett säkrare beteende.

Tips

  • Var rädd om värdefull information.
  • Ge aldrig ut dina lösenord och koder.
  • Säkerhetskopiera information och spara till exempel foton och annan viktig dokumentation på flera ställen.
  • Fråga dig själv hur du skulle agera i verkligheten, och agera på liknande sätt i den digitala världen.