Bredbandskartan

I Bredbandskartan visar PTS tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, xDSL, VDSL, kabel-tv, 3G, 4G och fast radio) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats.

Mobilt bredband

Hos PTS finns länkar till leverantörernas täckningskartor.

Förkortning
PTS = Post- och telestyrelsen