Nedläggningen av den fasta telefonin och ADSL i Dalarna fortsätter

Avveckling av det gamla kopparnätet fortsätter och det beräknas vara nedlagt år 2026, troligtvis tidigare. I dagsläget finns det fungerade kopparnät i de större orterna i kommunen, Rättvik, Furudal och Vikarbyn.

Bakgrund till nedläggningen

Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster. Telia fortsätter därför arbetet med att modernisera och bygga ut näten för att kunna leverera nya avancerade digitala tjänster till kunderna. Samtidigt går operatörerna över till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Fiber ersätter de gamla kopparnäten

Under hösten 2023 börjar Dala Energi bygga ”bynät” i Finnmarksbyarna (Bingsjö, Dalstuga, Dådran och Finnbacka). Dessa beräknas vara klara under 2024. Försäljning av fiberanslutningar i byarna Dalfors, Mårtanberg, Solberga och Grannmor påbörjas också. Förhoppningsvis anmäler sig så många att "bynätet" kan börja byggas.

Samhällets behov av internet, telefoni, strömmad tv och liknande datakommunikation kommer i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former av radiokommunikation som till exempel WiFi, Satellit, LTE/4G och 5G. Operatörerna moderniserar med 5G och 4G som ersätter 3G (läggs ned under 2023) och 2G (läggs ned under 2025).

Mobilnäten uppgraderas och täckningen förstärks av de största mobiloperatörerna. Nya större och anpassade mobilabonnemang erbjuds.

Mer info om nedläggningen och erbjudande om ersättningstjänster finns på www.telia.se/privat/om/framtidensnat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dala Energis sida Fibernät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i Dala Energis Stadsnätsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om fiber finns i din by/område.

Kontakt

It-chef
Mikael Brandfors
0248-70 l800