Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Stiftelsen Mörksuggefonden

Rättvikskonstnären Verner Molin (1907-1980) hade en dröm om ett modernt konstmuseum i Dalarna som helst skulle byggas i Rättvik. År 1955 lades grunden för Stiftelsen Mörksuggefonden genom Verner Molin, redaktör Birger Eriksson och advokat Erik Matz.

Målning av Verner Molin

På vägen, målning av Verner Molin. Foto: Lennart Edvardsson/Rättviks bildarkiv ©.

Stiftelsen Mörksuggefondens samling består av cirka 5 000 konstverk varav
2 000 är gjorda av Verner Molin. Under flera år fanns samlingen på Dalarnas museum men efter att Rättviks kulturhus byggdes 1983 har samlingen införlivats i huset.

Delar av konstsamlingen visas regelbundet i Rättviks konsthall och andra offentliga lokaler i främst Dalarna. Tillfälliga utställningar arrangeras runt om i landet.

Fondens medel går enligt stadgarna till att främja konstvetenskaplig undervisning och forskning. Styrelsen verkar för att göra konstsamlingen tillgänglig för konststuderande, forskare och allmänhet.

Mörksuggan

Mörksuggan har länge funnits i folktron i södra delen av Siljansbygden. Hon var ett väsen som levde i mörker och skugga och som man skrämde barn med, om de sprang ute för länge på kvällarna.

Dagens Mörksugga har andra kvaliteter än de tidigare. Den som har en ruggande Mörksugga i sitt hem behöver aldrig vara rädd för mörkrets makter.

Mörksuggan finns med på de flesta av Verner Molins bilder sedan 1940-talet. Mörksuggesouvenirer kan köpas i Rättviks kulturhus och i Rättviks Hemslöjd.

Minnesbrev

Stiftelsen Mörksuggefonden kan tillhandahålla minnesbrev. Om du vill så hjälper vi dig med textning av den hälsning du vill ha.

Minnesbrev beställs av Lotta Lindbeck, fondens sekreterare. Hon har telefonnummer 0248-70193 och e-post lotta.lindbeck@rattvik.se. Mörksuggefondens bankgiro är 5736 - 7849.