Hedslunds idrottsplats

konstgräsplan.

Konstgräsplanen vid Hedslunds idrottsplats. Foto: © Peter Sandin.

På Hedslunds idrottsplats finns

En fotbollsplan konstgräs, bandyhall och bollhall.

Information

Rättvik Arena mejl; info@rattvikarena.se

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
David Ytfeldt
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik