Rättviks kommun
Rättviks kommun

Badplatser

Många människor som bad vid Långbryggan.

Siljansbadet vid Långbryggan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inomhusbad/simhall

Enåbadet i centrala Rättvik *

Information: Rättviks Camping – Enåbadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Friluftsbad
Badplats

Ort/Plats

Nästa provtagning

Siljan, Rättviken EU-bad

Siljans camping


Siljan, Rättviken EU-bad

Stiftsgården


Siljan, Rättviken

Helsingland


Oresjön

Ore Fritid


Svartviksbadet

Furudal


Sinksjön

Boda kyrkby


Ensen

Nedre Gärdsjö


Gärdsjöbadet

Nedre Gärdsjö


Salutjärn

Västgärde-Söderås


Glistjärns badplats

Glistjärna


Vikarbybadet, Siljan

VikarbynHosjön, kollas vid tillfälle eller vid anmärkning avseende algblomning med mera.

Provtagningsresultat

Vid provtagning 18 juli på följande bad vid Vikarbyn, Stiftsgården, Siljans camping (EU-bad) visade provsvaren: Tjänligt

Vid provtagning 4 juli vid Ore Fritid, Svartviksbadet, Sinksjön, Ensen, Gärdsjöbadet, Glistjärn, Salutjärn och i Siljan vid Vikarbyn, Helsingland och Stiftsgården visade provsvaren: Tjänligt

Generellt har vi mycket bra badvatten i Rättviks kommun. Vattenkvalitén kan dock förändras mellan kommunens provtagningar, undvik därför att bada om badvattnet ser oklart ut eller vid konstig lukt till dess att vattnet ser klart ut igen.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:

Tjänligt - det går utmärkt att bada, högsta betyg!
Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Miljö- och byggenhetens provtagningar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, sidan Badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med friluftsbaden i kommunen utmärkta.

Friluftsbad i Rättviks kommun.

Kontakt och mer information

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik