Rättviks kommun
Rättviks kommun

Badplatser

Många människor som bad vid Långbryggan.

Siljansbadet vid Långbryggan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inomhusbad/simhall

Enåbadet i centrala Rättvik *

Information: Rättviks Camping – Enåbadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Friluftsbad

Badplats

Ort/Plats

Siljan, Rättviken EU-bad

Siljans camping *

Siljan, Rättviken

Stiftsgården *

Siljan, Rättviken

Helsingland

Oresjön

Ore Fritid

Svartviksbadet

Furudal

Sinksjön

Boda kyrkby

Ensen

Nedre Gärdsjö

Gärdsjöbadet

Nedre Gärdsjö

Glistjärns badplats

Glistjärna

Vikarbybadet, Siljan

Vikarbyn


Hosjön kontrolleras vid tillfälle eller vid anmärkning av algblomning med mera.
Information om Salutjärn i Leksands kommun hittar du hos Havs och Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Observera! Vänligen respektera att förbud att bada djur gäller från Helsingland till kyrkviken.

Provtagningsresultat

Avrådan från bad vid Enån och Helsingland

Vid provtagning 1 juli visar de preliminära provsvaren på förhöjd halt av E. colibakterier vid Helsingland och Enån. Vi avråder från bad här tills vidare.
Ny provtagning sker i början på vecka 28.

Vid provtagning 17 juni 2020 vid Siljansbadets camping (EU bad), Ore Fritid, Svartviksbadet, Sinksjön, Ensen, Gärdsjöbadet, Helsingland, Vikarbybadet, Glistjärn och Salutjärn (Leksands kommun) visade provsvaren: Tjänligt.

Vid provtagning 24 juni 2020 vid Siljansbadets camping (EU bad) och Stiftsgården visade provsvaren: Tjänligt.

Generellt har vi mycket bra badvatten i Rättviks kommun. Vattenkvalitén kan dock förändras mellan kommunens provtagningar, undvik därför att bada om badvattnet ser oklart ut eller vid konstig lukt till dess att vattnet ser klart ut igen.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:

Tjänligt - det går utmärkt att bada, högsta betyg!
Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Miljö- och byggenhetens provtagningar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, sidan Badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med friluftsbaden i kommunen utmärkta.

Friluftsbad i Rättviks kommun.

Kontakt och mer information

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik