Rättviks kommun

Badplatser

Många människor som bad vid Långbryggan.

Siljansbadet vid Långbryggan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inomhusbad/simhall

Enåbadet i centrala Rättvik *

Information: Rättviks Camping – Enåbadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Friluftsbad
Badplats

Ort/Plats

Nästa provtagning

Siljan, Rättviken EU-bad

Siljans camping

13 juni

Siljan, Rättviken EU-bad

Stiftsgården

13 juni

Siljan, Rättviken

Helsingland

27 juni

Oresjön

Ore Fritid

27 juni

Svartviksbadet

Furudal

27 juni

Sinksjön

Boda kyrkby

27 juni

Ensen

Nedre Gärdsjö

27 juni

Gärdsjöbadet

Nedre Gärdsjö

27 juni

Salutjärn

Västgärde-Söderås

27 juni

Glistjärns badplats

Glistjärna

4 juli

Vikarbybadet, Siljan

Vikarbyn

27 juni


Hosjön, kollas vid tillfälle eller vid anmärkning avs algblommning med mera

Provtagningsresultat

Vid provtagning 13 juni vid EU-baden Siljans camping och Stiftsgården visade båda provsvaren: Väntar på svar

Vid provtagning 27 juni på samtliga badplatser visar provsvaren: Väntar på svar

Vid provtagning 127 juni på badplatserna: Ore fritid, Svartviksbadet och Sinksjön visar provsvaren: Väntar på svar

Vid provtagning 27 juni på badplatserna: Ensen, Gärdsjöbadet, Helsingland, Salutjärn och Vikarbyn visar provsvaren: Väntar på svar

Generellt har vi mycket bra badvatten i Rättviks kommun.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:

Tjänligt - det går utmärkt att bada, högsta betyg!
Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Miljö- och byggenhetens provtagningar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, sidan Badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med friluftsbaden i kommunen utmärkta.

Friluftsbad i Rättviks kommun.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik