Rättviks kommun
Rättviks kommun

Badplatser

Många människor som bad vid Långbryggan.

Siljansbadet vid Långbryggan. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Inomhusbad/simhall

Enåbadet i centrala Rättvik *

Information: Rättviks Camping – Enåbadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Friluftsbad
Badplats
Ort/Plats
Siljan, Rättviken EU-bad
Siljans camping *
Siljan, Rättviken
Stiftsgården *
Siljan, RättvikenHelsingland
Oresjön
Ore Fritid
Svartviksbadet
Furudal
Sinksjön
Boda kyrkby
Ensen
Nedre Gärdsjö
Gärdsjöbadet
Nedre Gärdsjö
Glistjärns badplats
Glistjärna
Vikarbybadet, Siljan
Vikarbyn


Hosjön kontrolleras vid tillfälle eller vid anmärkning av algblomning med mera.
Information om Salutjärn i Leksands kommun hittar du hos Havs och Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Tar prover själva och lämnar in till miljökontoret.

Observera! Vänligen respektera att förbud att bada djur gäller från Helsingland till kyrkviken.

Provtagningsresultat

Resultat från provtagning

Datum

Badplats

Resultat

Grader

2020-08-19

Siljansbadets Camping (EU-bad)

Tjänligt

18°

2020-08-19

Stiftsgården

Tjänligt

22°

2020-08-05

Helsingland

Tjänligt med anmärkning

18,7°

2020-08-05

Ore Camping

Tjänligt

16,3°

2020-08-05

Svartviksbadet

Tjänligt

17,4°

2020-08-05

Sinksjön

Tjänligt

18°

2020-08-05

Ensen

Tjänligt

17,2°

2020-08-05

Gärdsjöbadet

Tjänligt

17,6°

2020-08-05

Glistjärn

Tjänligt

20,8°

2020-08-05

Vikarbybadet

Tjänligt

19,7°

2020-08-05

Salutjärn (Leksand)

Tjänligt

18,5°


Vattenkvalité

Generellt har vi mycket bra badvatten i Rättviks kommun. Vattenkvalitén kan dock förändras mellan kommunens provtagningar, undvik därför att bada om badvattnet ser oklart ut eller vid konstig lukt till dess att vattnet ser klart ut igen.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:

Tjänligt - det går utmärkt att bada, högsta betyg!
Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Miljö- och byggenhetens provtagningar redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, sidan Badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med friluftsbaden i kommunen utmärkta.

Friluftsbad i Rättviks kommun.

Kontakt och mer information

Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik