2024-03-06

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar eller utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar. Bygdepengen ska fördelas så att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Mer information och ansökningshandlingar hittar du på sidan Bygdepeng. Villkoren för ansökan hittas på ansökningsblanketten under ”villkor”.

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars 2024.

Välkommen med Er ansökan!