2024-01-23

Företagsstafetten besöker Eskils Elinstallation AB

Gruppbild från företagsstafettens besök hos Eskils Elinstallation AB.

Ulrica Momqvist till vänster överlämnar stafettpinnen till Jesper Eskils. Bakom dessa står från vänster Per Lejoneke och Henrik Knapp.

Vi åker till Vikarbyn och träffar Jesper Eskils som drivit eget företag sedan 2008. Efter grundskolan gick han elprogrammet i Mora och efter det ett påbyggnadsår i industriell elteknik i Falun.

Det här var 1986 och Jesper skrattar gott åt minnet.

– Ja, det var andra tider då. Jag tog examen på en fredag och på måndag morgon började jag jobba på Rättviks elektriska. Man kan ju faktiskt säga att jag jobbat med el i hela mitt liv, säger Jesper Eskils.

Tillsammans med Rättviks elektriska var Jesper med under byggnationen av Stiernhööksgymnasiet men när det jobbet var klart 1995 flyttade han till Stockholm där han arbetade några år.

– Bland de större jobben jag har haft var 1996–97 när vi drog bredband på Bilia Haga Norra. Det var ett enormt projekt med tre våningar ovan mark och fyra våningar under jord där de inhyste alla tänkbara verkstäder. Totalt drog vi fyra kilometer fiberkabel i byggnaden. Jag var ansvarig för jobbet men vi var totalt sju personer som arbetade med installationen, säger Jesper.

Sedan 2002 bor och verkar Jesper nu i Rättvik. När han kom tillbaka till kommunen jobbade han ett par år åt Otto Sörlin innan han startade enskild firma 2008. Sedan 2012 är Eskils Elinstallation ett aktiebolag. Jesper har aldrig haft någon anställd men naturligtvis samarbetar han med andra. Redan från start jobbade han tillsammans med flera mindre byggfirmor här i kommunen och han har även en stor privat kundkrets.

– Jag har många återkommande kunder, bland annat flera fritidshusägare här i trakten. Det är inte ovanligt att jag får dra om elledningarna i husen. När man börjar titta upptäcker man många fel och det kan bli farligt, säger Jesper.

Nu jobbar Jesper på och vårdar sina stamkunder. Fram till påsk brukar han ha det lite lugnare men så fort solen kommer fram och det blir lite varmare drar jobben i gång igen.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Det är en väldigt fin kommun och vi har ett stort utbud av det mesta. Samarbetet mellan företagen är bra och man känner de flesta inom sin bransch.

Vad tycker du att kommunen ska fokusera på framöver?

– Jag funderar ibland på hur kommunens upphandlingar och samarbete med regionen har påverkat vår kommun. Det är så mycket som inte fungerar tillfredsställande idag. Jag tänker på ambulansen men även på kollektivtrafiken som blir allt sämre.

Vi tackar för ett trevligt och informativt besök. Jesper skickar nu stafettpinnen vidare till Butik Klös på HSB-gatan som vi besöker om några veckor.

Vid dagens företagsbesök deltog Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande, Per Lejoneke, utvecklingsstrateg, Henrik Knapp, bygglovsadministratör på Rättviks kommun och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.

Mer information