2021-04-14

Nu inleder Rättviks kommun företagsstafetten

"Visste du att det finns närmare 3 000 registrerade företag i Rättvik? Företagen i kommunen karakteriseras av småskalighet och majoriteten av företagen är enskilda skogsägare. Vi har över 1 200 aktiva företag som tillsammans bidrar med välfärd och utbud åt kommunens invånare. Det lokala näringslivet har stor betydelse för en kommuns utveckling. Därför försöker vi alltid skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra företagare att bedriva sin verksamhet." – Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande.

Att besöka företag och finnas tillgänglig för frågor är en stor och viktig del i näringslivsarbetet. Martin Clarstedt, tillförordnad näringslivschef, är imponerad av Orsas arbete med den så kallade Företagsstafetten och vill nu testa det även här i Rättvik.

– Ja, de är duktiga i Orsa. Kommunledningen uppmärksammar företagarna genom att besöka ett företag i veckan. Besöken har naturligtvis resulterat i en bra dialog men det ger även företagaren en möjlighet att göra lite extra reklam. Besöken dokumenteras på ett lättsamt sätt och publiceras också på sociala media. Vi har nu fått en designad stafettpinne från konstnären P-O Söderlind från Orsa och planerar vårt första företagsbesök nu i veckan.

Först ut att besöka blir Bra Hus i Furudal, vilket företag som är näst på tur får Bra Hus bestämma. Genom detta initiativ är vår förhoppning att kommunens invånare ska få en bättre kännedom om den otroliga bredd företagare och tjänster vilket återfinns i vår kommun.

En historisk stafettpinne.

"Människans historia är en lång resa. En vandring på olika vägar. Ibland raka med oftast krokiga. Människors tankar, värderingar och kunnande har styrt. Tillgång till material och utveckling av tekniker har växlat." - Konstnär och skapare av stafettpinnen, P-O Söderlind

Stafettpinnen kommer att administreras av Närvik och Rättviks kommun i samverkan. Vår målsättning är att besöka ett nytt företag varje fredag, med undantag för sommarmånaderna då vi låter stafettpinnen vila.