2022-12-07

Företagsstafetten besöker Sarholms Plåtdetaljer AB

Joanna Stridh, Martin Geber och Helena Back.

Joanna Stridh överlämnar stafettpinnen till Martin Geber. Till höger Helena Back.

Vi träffar Martin Geber som köpte företaget Sarholms Plåtdetaljer i december 2005. Han hade då arbetat länge inom telekombranschen men ville pröva någonting nytt.

– Ja, jag kände att jag ville byta inriktning och dessutom jobba med en fysisk produkt. När Gösta Sarholm, företagets tidigare ägare, ville sälja blev jag kontaktad av en företagsmäklare. Han tipsade om företaget här i Rättvik som bland annat tillverkade och sålde en mycket intressant produkt, radonavskiljaren Radonett. På den vägen var det. Jag flyttade hit 2006 och efter ett år kom familjen efter, säger Martin Geber.

När Martin tog över verksamheten påbörjades ett grundligt arbete med att städa, sortera och strukturera. Det var ganska tuffa tider i början och verksamheten har ständigt förbättrats. Idag går företaget bra och verksamheten har 15 anställda. Sarholms plåtdetaljer tillverkar och säljer ett stort antal produkter men radonavskiljaren Radonett och återströmningsskydd står för 80 procent av försäljningen. Radonavskiljaren avlägsnar gasformiga ämnen som radon, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet.

– Det är en väl fungerande produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder bra support och den är lätt att installera i hemmet. Radonetten garanterar 97 procent reningsgrad och lång livslängd, säger Martin.

Sarholms Plåtdetaljer tillverkar även återströmningsskydd i kategori 5 för brutet vatten. Det vill säga en backventil som förhindrar att vatten går tillbaka i färskvattensystemet. Det finns flera olika kategorier, allt från de allra enklaste till mycket avancerade modeller anpassade för exempelvis bevattningsanläggningar, reningsverk, lantbruk, slakterier, laboratorier, simhallar med mera. På företaget tillverkas även olika säkerhetsskåp.

– Ja, vi tillverkar framför allt serverskåp till försvarets servar så dessa inte går att störa ut med störningssändare. Skåpen har ett rostfritt innerskåp men även ett inbrottssäkert skalskydd. Med tanke på säkerhetsläget och alla de bestämmelser som finns idag, ser vi ett ökat intresse från olika myndigheter. Just nu gör vi också en extraordinär insats och det är att tillverka enklare kaminer till Ukraina. Kaminerna kommer att ge värme men de fungerar också att koka vatten och laga mat på. Inom kort skickar vi nu 160 kaminer med lastbil och det känns väldigt bra, avslutar Martin.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Det är jättemycket som är bra i Rättvik. Vi har ett fantastiskt utbud av idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter, restauranger etcetera. Nära till natur och fina miljöer.

Vad tycker du att kommunen ska fokusera på framöver?

– Det är av stor betydelse att ni i kommunen försöker påverka beslut gällande infrastrukturen här i Rättvik och länet. Det är otroligt trist med alla dessa inställda tåg och dessutom saknas det ofta ersättningsbussar. Det är under all kritik! Jobba också mot riksdag och regering för bättre reseavdrag. Det är inte rimligt att 30–40 procent av en lön ska gå åt för att man ska kunna ta sig till och från arbetet vilket är en verklighet många ensamstående lever i idag.

Vi tackar Martin Geber för ett trevligt och informativt möte. Sarholms Plåtdetaljer skickar nu stafettpinnen vidare till KUAB Konsult & Utveckling AB som vi träffar i början av nästa år.

Radonavskiljaren Radonett.

Radonavskiljaren Radonett och återströmningsskydd står för 80 procent av försäljningen.

Vid dagens företagsbesök deltog Joanna Stridh, kommunstyrelsens 2:e vice, Helena Back från Näringslivsteamet och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.