2022-03-18

Välkommen till anhörigstöd och anhörigfrukost

Nu startar vi anhörigfrukost och vi ses en gång i månaden. Anhörig är du som hjälper eller stödjer en person i din närhet. Första frukosten är onsdag 30 mars kockan 9.00–10.30 på Rättviks Kulturhus och Bodahus i Boda Kyrkby.

En kopp te.

Tema 30 mars: Att vara anhörig

Föredraget sänds även digitalt på biblioteket i Bodahus där vi också har dukat upp med frukost. Kaffe/te och smörgås kostar 30 kronor och betalas kontant eller med swish.

Anmälan

Anmälan görs till anhörigkonsulent Sofia Lirkas via telefon 0248-70 394 eller via e-post sofia.lirkas@rattvik.se.

Välkommen!

Boka även in dessa frukostar

Vi ses alltid kockan 9.00–10.30.

  • 12 april: Ore Bibliotek - SFS Siljansbygdens frivilliga samhällsarbetare
  • 27 april: Rättviks Kulturhus - SFS Siljansbygdens frivilliga samhällsarbetare
  • 25 maj: Rättviks Kulturhus - Har jag rättigheter och skyldigheter som anhörig
  • 15 juni: Rättviks Kulturhus - Visning och prova bland annat på Tovertafel – magiska bordet för anhörig och närstående.

Mer information

Mer information om anhörigstöd hittar du på sidan Anhörigstöd. Där finns bland annat information om:

  • vårens anhörigfrukostar
  • vårt digitala anhörigstöd
  • anhörigvårdarkort
  • Alzheimerfondens läger för unga anhöriga