2021-05-20

Utbyggnad av infrastruktur till nya tomter på Stora Lissbrändan upphandlas

Det händer mycket i Rättvik och efterfrågan på tomter är stor. Nu exploateras Stora Lissbrändan där vi bygger ut vägar, avlopp och övrig infrastruktur. Exploateringen utmynnar i försäljning av 26 byggfärdiga tomter.

Illustration av lissbrändaområdet, det så kallade Stora Lissbrändan är i mitten av illustrationen.

Planerad byggstart efter sommaren.

På sidan "Pågående upphandlingar" hittar du mer information.

Hur köper man en tomt från kommunen?

Du anmäler ditt intresse i kommunens tomtkö. När vi sedan färdigställer nya tomter så erbjuds du som står i kön att köpa en tomt. Anmäl dig till tomtkön på rattvik.se/tomtko Länk till annan webbplats.. Det kostar 200kr/år att stå i tomtkön och vår ambition är att alla som står i tomtkön ska erbjudas tomter.

Länkar till mer information

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kommunen. Telefon: 0248-70 000 Mejl: kommun@rattvik.se