2021-04-26

Företagsstafetten besöker Nittsjö Keramik

Fredag 23 april besökte Företagsstafetten ett av vårt lands äldsta hantverksföretag, anrika Nittsjö Keramik. Aktiebolaget Nittsjö Stenkärlsfabrik startades av nuvarande VD Anders Löfgrens farfars far 1917.

Anders Löfgren och Ulrica Momqvist

Anders Löfgren, VD på Nittsjö Keramik och Ulrica Momqvist, ordförande i kommunens allmänna utskott.

I början av 1900-talet sågs en ökad efterfråga av nyttoföremål och viljan att dekorera sitt hem tog fart. Efter andra världskriget sysselsatte bolaget runt 70 personer på årsbasis, idag är det betydligt färre. Anders och hans syskon Robert och Pernilla som tillsammans driver verksamheten i Nittsjö ser framtiden an med tillförsikt.

Butiken i Nittsjö är öppen året om och det ges också möjlighet att gå runt och titta på tillverkningen. Många besöker butiken men näthandeln ökar och den fördubblades förra året. Nu hoppas syskonen på en fin turistsommar. Anders menar att många väljer att komma till Siljansbygden och då hittar de också till keramikfabriken i Nittsjö.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Jag tycker det är positivt att vi har så många duktiga småföretagare i Rättvik. Vi har en god entreprenörsanda och vi som samhälle är inte beroende av en stor industri eller ett dominerande företag. Jag gillar att vi har ett levande centrum och ett stort utbud av både butiker, föreningar och aktiviteter. Kulturutbudet får vi inte glömma, det är fantastiskt.

Vad kan bli bättre i Rättvik?

– Skyltningen längs vägarna! Det ser riktigt trist ut på sina håll och jag tror att det skulle gå att samordna på något sätt. Vad jag förstår är det ett delat ansvar mellan kommunen och Trafikverket, men något måste göras.

Vi tackar Anders Löfgren och Nittsjö keramik för ett trevligt och informativt möte. Anders skickar nu stafettpinnen vidare till företaget Spegels som vi besöker inom ett par veckor.

Butiksförsäljning.
Nittsjö Keramikfabrik

Nittsjö Keramikfabrik med anor från tidigt 1900-tal.

Vid företagsbesöket deltog Ulrica Momqvist, ordförande i kommunens allmänna utskott och Martin Clarstedt, tillförordnad näringslivschef samt Annette Riesbeck, ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.