2024-03-26

Rättviks beredskap är god

”Vår beredskap är god”, är ett i efterhand häcklat uttryck myntat av Sveriges statsminister Per Albin Hansson i augusti 1939, syftade på Sveriges civila beredskap och inte det militära försvaret. Jag säger att ”Rättvik beredskap är god” för att hantera en kris utifrån civilt försvar och försörjning.

Under stormen Hans sommaren 2023 visade vi i Rättvik hur delar av vårt civila försvar fungerar genom att hantera krisen med stor medmänsklighet och bra samarbete, två saker som är avgörande under en kris. Om du är bra förberedd och vet vad du ska göra om vi drabbas av en kris. Mest stöd kan gå till dem som har svårast att klara sig själva. Du kan redan nu fundera över vad ditt hushåll behöver en vanlig vecka och göra en plan för vatten och mat, värme i hemmet och kommunikationer. Det vill säga att ha en god ”hemberedskap”.

Det går också att förbereda sig tillsammans. Det har Byföreningen och Bystugeföreningen i Vikarbyn visat. Gruppen ordnar träffar på temat beredskap för att lära sig mer. Ämnena har exempelvis varit självhushållning och de har även testat förmågan skarpt. Bland annat har de tömt och kontrollerat avrinningen på en av byns brunnar.

De har även har arbetat på att göra bystugan till en trygghetspunkt som kan användas som en plats att få information, värme, vatten, nyttja toalett och ladda mobiltelefonen vid händelse av kris eller samhällsstörning. Det slutade med att kommunstyrelsen för nästan ett år sedan beslutade att Vikarby Bystuga är en av kommunens fem olika trygghetspunkter. De andra är Rättviksskolan, Boda skola, Bingsjö bystuga och Furudals skola.

Inom Rättviks kommun har arbetet de senaste åren utgått från en planering som omfattar alla kommunens verksamheter. Syftet är att kunna uppehålla verksamheten på̊ en acceptabel nivå i händelse av krig och kris. Det handlar om allt från att klara bemanning i skolan och barnomsorgen, försörjning av livsmedel och vatten till att hantera ett avbrott i it-system som har scheman och planer för hemtjänstbesök. Hesa-Fredriksändarna ses över och fyra nya kommer att sättas upp så att vi får en bra täckning i kommunen vid larm.

Också kommunens beredskap och försörjning av livsmedel är god. Både genom satsningen på närproducerade råvaror i de offentliga köken, en ny vattentäkt, värnandet av jordbruksmark för säkrad livsmedelsförsörjning och biologisk mångfald. Men kanske framför allt genom Återtagsprojektet som gjort kommunen nära nog självförsörjande på kött och potatis. Den mat och de råvaror som produceras på Stiernhööksgymnasiet, tas om hand och serveras i de kommunala köken.

Så den gamla Per Albin kanske också hade Rättvik i bakhuvudet när han myntade sitt berömda citat...

Ulrica Momqvist (C)

kommunstyrelsens ordförande

Porträtt Ulrica Momqvist.

Ulrica Momqvist (C) kommunstyrelsens ordförande