2024-03-20

Inbjudan till Smartare Hems mässa 2024

Samverkansparterna kring visningslägenheten Smartare Hem bjuder in till en inspirationsdag om boendet där smart teknik bidrar till bättre hälsa, trygghet och självständighet.

Smartare Hems mässa är en mötesplats med utrymme för erfarenhetsutbyte och dialog. Den riktar sig till dig som är verksam inom bostadsföretag, kommun och region samt till dig som leverantör, innovatör eller privatperson.

Onsdag 17 april klockan 9–16

Högskolan Dalarna, Campus Falun

Lokal: F106

Program

 • 09.00–09.15 Presentation Smartare hem
 • 09.15–10.15 Välfärdsteknik i ett nordiskt perspektiv – Bengt Andersson
 • 10.15–10.45 Fika/Mässa
 • 10.45–11.45 Bygga för framtiden – Smarta hem
 • 11.45–12.00 Mässutställare presenterar sig
 • 12.00–13.30 Lunch/Mässa
 • 13.30–13.45 Utbud av välfärdsteknik i Dalarna – Johan Borg
 • 13.45–14.00 Biståndsbedömares syn på införande av välfärdsteknik – A. Östlund,T. Jonsson
 • 14.00–14.30 Välfärdsteknik i praktiken – Alexandra Magnusson
 • 14.30–14.45 Egenmonitorering - Håkan Lohman
 • 14.45–15.15 Panelsamtal om välfärdsteknik i praktiken
 • 15.15–15.30 Avslutning
 • 15.30–16.00 Mässa

Kaffe och te serveras på förmiddagen.

Fritt inträde.

Välkommen!

Smartare Hem är ett samarbete mellan Falu kommun, Högskolan Dalarna, Rättviks kommun, Dalarnas Hjälpmedelscenter (Region Dalarna) och Kopparstaden.