2024-03-20

Earth Hour – En manifestation för klimatet

Earth Hour logotyp och texten "Släck 23 mars klockan 20.30".

Lördagen den 23 mars mellan klockan 20.30–21.30 är det många världen över som släcker lamporna för att uppmärksamma Earth Hour.

Earth Hour som arrangeras av Världsnaturfonden WWF är världens största klimatmanifestation då vi uppmanas att släcka en timme för klimatet.

Earth Hour handlar om att inspirera människor att agera för planeten samt att sprida kunskap om klimat och biologisk mångfald. Detta i strävan för att nå 1,5-gradersmålet och nettonollutsläpp.

Energi – och klimatrådgivare

Vår Energi – och klimatrådgivare Niklas Andersson arbetar dagligen med stöd och råd till företag, organisationer och privatpersoner. Stödet erbjuds för att minska energianvändningen och på så sätt minska den negativa klimatpåverkan. Rådgivningen är opartisk och kan handla om allt från elanvändning till vedeldning, laddning av elfordon eller värmepumpar.

Länkar