2024-03-04

Ansök om skolskjuts för läsåret 24/25

Du som vårdnadshavare måste gör en ansökan om ditt barn behöver skolskjuts. Ansökningstiden för skolskjuts inför nästa läsår (24/25) är den 4–24 mars. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst ”Skolskjuts – Ansökan för grundskolan”. Inloggning görs med e-legitimation eller Bank-ID.

Familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet eller elever med tillfälligt personnummer, ska ansöka på blankett. Kontakta då Jeanette Engström via mejl jeanette.engstrom@rattvik.se eller telefon 0248-701 55.