2024-02-12

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 22 februari klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Exploateringsavtal för detaljplan Sjöstaden
  • Detaljplan Sjöstaden
  • Kretsloppsplan
  • Motion om kostnadsfria mensskydd för skolungdomar

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande