2024-01-15

Nya delen på Söderås skola invigd

Söderås skola med del av tillbyggnad.

Nya entrén till höger i bild. Foto: Martin Litens

Under festliga förhållanden invigdes nya delen på Söderås skola efter jullovet. Kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Momqvist (C) och rektor Megh Tomt Andersen höll tal innan bandet klipptes av en elev i förskoleklassen. Sedan fick eleverna gå in på röda mattan.

Det bjöds på underhållning av musikskolan, salta pinnar och bubbel när de nya klassrummen inspekterades. Eleverna i mellanstadiet kan nu påbörja vårterminen i nya klassrum.

– En bra skolbyggnad med god fysisk skolmiljö är en pusselbit i att alla elever ska utvecklas och nå sina mål. Den nya delen bidrar till att förbättra skolmiljön i hela skolan, säger kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Momqvist (C).

Skolan med anor från 1890 är nu 600 kvadratmeter större och med den nya tillbyggnaden utökas skolan till en F-6. I utbyggnaden finns fyra moderna undervisningsrum med tillhörande grupprum och kapprum samt solceller installerade på taket.

– I och med utbyggnaden kommer skolan att producera egen el genom solceller på taket, det blir lokalt producerad el som stärker hela vårt elsystem, avslutar Ulrica Momqvist

Den nya delen i två plan har byggts där det tidigare var skolgård. I och med det är lekytan just nu begränsad och eleverna får vänta ytterligare ett par månader innan den nya skolgården är färdig.

Öppet hus

Lördag den 20 januari mellan klockan 10–12 är det öppet hus på Söderås skola.

Är du nyfiken på att se de nya lokalerna är du varmt välkommen.

Ulrica Momqvist (C), Björn Evbjer och Pål Fröyen.

Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Momqvist (C) till höger, RFAB:s vd Björn Evbjer till vänster och RFAB:s fastighetschef Pål Fröyen. (RFAB=Rättviks Fastigheter AB) Foto: Joanna Stridh

Korridor i nya tillbyggnaden.

Foto: Joanna Strid

Nytt klassrum i Söderås skola.

Foto: Joanna Stridh