2023-12-28

Dala Vatten och Avfall tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Den 1 januari 2024 tar Dala Vatten och Avfall (DVA) över ansvaret för återvinningsstationerna.

Även om alla återvinningsstationer töms med jämna mellanrum händer det ibland att behållarna blir överfulla innan det är dags för tömning. Om någon behållare är överfull eller om återvinningsstationen behöver städas kontaktar du Dala Vatten och Avfall från 1 januari 2024.

Bättre sortering i dina kärl och vid återvinningsstationen hjälper till att hålla kostnaderna nere för dig och dina grannar.

Tack för att du sorterar!