2023-12-08

Rättviks kommun köper vårdcentralen

Kommunfullmäktige i Rättvik har den 7 december beslutat att köpa fastigheten som idag rymmer vårdcentralens verksamheter och ett av kommunens särskilda boenden.

Köpet genomförs främst för att snabbare få till stånd en familjecentral. Familjecentralen ryms inom de lediga lokaler som finns inom fastigheten enligt kommunens bedömning.

Kommunen köper fastigheten av Samhällsbyggnadsbolaget AB för 103 miljoner kronor. Köpet finansieras med egna pengar och lån.

Kommunen får tillträde till fastigheten vid årsskiftet eller i början på 2024.

Kontakt

Johan Malm, t.f. Kommunchef

0248-70 180