2023-11-27

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 7 december klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Investeringsbudget ram 2024
  • Avfallstaxa 2024
  • Vatten- och avfallstaxa 2023
  • Bygglovstaxa

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats.. Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande