2023-11-23

Hållbarhetsarbete är lokalt agerande som ger global påverkan

Tänk om vi kunde bli den generation som utrotar fattigdom och tänk om vi kunde vara den generation som såg till att det blev fred och som löste klimatkrisen.

År 2015 antogs FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala målen. Målen är ambitiösa och omfattar inte bara hållbarhet ur ett miljöperspektiv utan även ekonomisk och socialt. 2023 har vi precis kommit halvvägs och med tanke på de senaste åren så kan det kännas som att vi är på väg åt helt fel håll i världen med krig i vår närhet och rapporter som pekar på ökade utsläpp av växthusgaser till 2030.

Stora frågor som känns svåra att greppa för den enskilde. Men spelar det egentligen någon roll vad jag gör som person och vad vi gör i kommunen? Ja det är klart att vi alla kan bidra till en mer hållbar framtid – “många droppar små…”

I Rättviks kommun gör vi väldigt mycket som bidrar till de globala målen. En av de saker som jag känner extra mycket för är det som vi kallar för Återtagsprojektet. I korthet går det ut på att livsmedel som nötkött, potatis, fläskkött och vissa grönsaker som produceras vid vårt gymnasium, återtas och serveras i de kommunala köken, exempelvis skolor, äldreboenden och förskolor.

Därmed bidrar vi i Rättvik direkt till de globala målen genom att jordbruket i kommunens regi drivs på ett hållbart sätt och bidrar till att säkerställa trygg och näringsriktig mat för våra medborgare. De betande djuren bidrar också till ett öppet landskap och till ökad biologisk mångfald. Det kan tyckas som en liten sak i det globala sammanhanget, men det bidrar och är viktigt i helheten.

En liknande sak är att vi just nu arbetar med att ersätta den gamla avfallsplanen med en ny kretsloppsplan, där fokuset är att förebygga att avfall uppstår och att det vi slänger kan användas om och om igen. Även den kommer att bidra till de globala målen genom att mängden avfall kan minska markant.

Du kanske har fått två ytterligare kärl för hushållsavfall – ”soptunnor” för plats och returpapper? Genom att sortera plast, papper, kompost och restavfall så bidrar du faktiskt till de globala målen…

Nu i november har Rättviks kommunfullmäktige fattat beslut om att underlätta för installation av laddstolpar, samt skapa fler gång- och cykelvägar. Kommunen ska ha en nyckelroll i att bidra till ett hållbart energisystem, bland annat genom att energieffektivisera byggnader och konsumera hållbar energi.

Hållbarhetsarbetet rymmer så mycket. Mycket mer än vad som får plats i en krönika. Kommunen med sina bolag är tillsammans med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle viktiga aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Ulrica Momqvist (C)
kommunstyrelsens ordförande

Porträtt Ulrica Momqvist.

Ulrica Momqvist (C) kommunstyrelsens ordförande