2023-11-17

Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Nu är det klart att Kristina Dhenstrand blir ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen tillika skolchef.

Rekryteringen av ny förvaltningschef har pågått under hösten. Kristina är just nu tillförordnad förvaltningschef och fortsätter som det tills hennes anställning formellt börjar den 1 januari nästa år. Innan Kristina kom till Rättvik har hon varit skolchef i flera organisationer, verksamhetschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad och enhetschef på Skolverket. Hon är utbildad lärare i grunden och har under sin karriär arbetat både på Skolinspektionen och som ledare i olika roller inom stat och kommun.

– Vi har haft en bra anställningsprocess med ett stort antal sökanden till tjänsten, det visar på att Rättviks kommun är en attraktiv kommun att jobba i. Kristina har gjort ett bra arbete under sin tid som tillförordnad förvaltningschef. Vi kan nu fortsätta med det utvecklingsarbete som hon påbörjat tillsammans med verksamheterna inom förvaltningen, säger Joanna Stridh (C) bildningsutskottets ordförande.

– Det finns ett stort engagemang, kompetens och vilja att utveckla förskola och skola i Rättviks kommun och goda förutsättningar för att förbättra resultaten. Jag ser fram emot att vara en del i det arbetet, avslutar Kristina Dhenstrand.