2023-11-14

Faluvägen stängs tillfälligt av

Karta som visar var Faluvägen stängs av för genomfartstrafik.

Det grova svarta strecket över Faluvägen i kartan ovan visar var vägen stängs av.

Mellan onsdag 15 november och fredag eftermiddag 17 november stängs Faluvägen av helt för genomfartstrafik vid Faluvägen 109/Busshållplats Hantverksbyn.

Vägen stängs på grund av byte av vägtrumma.