2023-11-10

Referat från kommunfullmäktige 9 november 2023

Här följer ett referat från kommunfullmäktiges (KF) möte den 9 november 2023.

Strategiska inriktningar och fokusområden 2024–2027

Kommunfullmäktige beslutade om strategiska inriktningar för perioden 2024–2027 och strategiska fokusområden för år 2024. Inriktningarna och fokusområdena ska bidra till att kommunen rör sig i riktning mot Vision 2030 – Där tradition möter framtid.

Kommunens ekonomi

  • Kommunens ekonomi behandlades på kommunfullmäktiges möte.
  • Kommunalskatten blir 21,81 kronor för år 2024.
  • Delårsrapporten redovisar resultat på 24,4 miljoner kronor per 31 augusti 2023.
  • Enligt resultatbudgeten för 2024 förutses kommunen omsätta cirka 832,5 miljoner kronor.
  • Förvaltningsramar 2024–2026 anger fördelning av föreslagen budget.

Inköp av aktier i Rättviks vatten och avfall AB och Dala Vatten och Avfall

Kommunen genomför en översyn gällande Rättvik kommuns bolagsstruktur. Detta innebär bland annat förslag att flytta aktier från koncernens moderbolag till kommunen.

Motion om distanskontor

Stab- och serviceförvaltningen har utrett en motion om distanskontor i Furudal. Utredningen visar att det kan finnas fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv att ha ett distanskontor i Furudal för kommunanställda. Kommunen äger en lokal som skulle kunna användas. Enligt utredaren finns det dock inte ett stort nog intresse bland kommunens anställda att använda ett sådant kontor och därför beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen.