2023-10-30

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 9 november klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Förvaltningsramar 2024
  • Kommunalskatt 2024
  • Delårsrapport 2023
  • Taxor för avfallshantering och kontroller enligt livsmedelslagen

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande