2023-10-24

Storgatan stängs tillfälligt för rensning av dagvattenrännor

Onsdag 1 november stängs Storgatan mellan Vasagatan och Ågatan av för rensning av dagvattenrännor.

Arbetet väntas ta en arbetsdag att genomföra.

Vänligen respektera avspärrningarna.