2023-10-04

Rättviks kommuns webbplats får topplacering i Inkluderingsbarometern

Del av Funkas diplom med texten "Inkluderingsbarometer GULD Funkas Inkluderingsbarometer 2023 går till Rättviks Kommun https://www.rattvik.se/".

Funka har testat tillgängligheten på 1784 offentliga organisationers webbplatsers startsidor. Rättviks kommuns webbplats är en av de 309 som blev helt godkända i testerna.

Funka som är ett konsultföretag inom digital tillgänglighet genomför en årlig undersökning för att visa hur tillgängliga offentliga organisationers webbplatser är. Denna mynnar ut i den så kallade Inkluderingsbarometern.

– Vi är väldigt glada för denna placering. Det är en bekräftelse på arbetet som vi gör. Att få en bra och tillgänglig webbplats kräver ett långsiktigt och metodiskt arbete. Alla ska ha möjlighet att ta del av våra tjänster säger Carl-Johan Uhlin, webmaster för Rättviks kommun.

Utmärkelsen visar att vi arbetar för att undvika digitalt utanförskap. Digital offentlig service måste vara tillgänglig för alla. Digital tillgänglighet handlar om att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet.

Funkas Inkluderingsbarometer syftar till att skapa en gemensam bild av hur den digitala tillgängligheten mognar och prioriteras inom offentlig sektor.