2023-10-02

Skolan är grunden för framtiden

Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Momqvists (C) krönika kring skolstart och att skolan lägger grunden för framtiden.

Skolstart kan betyda många saker och skapar olika känslor för olika personer. För mig var alltid skolstart förknippat med förväntan och glädje men för andra innebar det en stor oro. Några barn börjar skolan och i F-klass, några kanske byter lärare, klass och nya kamrater. Några kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet och upptäcker att skolgården inte ser ut som den gjorde före sommarlovet då den just nu är en byggarbetsplats. Att skolgården är en byggarbetsplats är övergående och till vårterminen kan eleverna i Söderås kliva in i en helt nybyggd del av skolan.

Under våren såg det ut som om våra lokaler inte skulle räcka till då det var många barn som skulle börja i förskoleklass nu till hösten. För många som arbetar i våra verksamheter har det varit utmanande men vår personal har löst det på ett bra sätt. Trenden nu är att barnkullarna minskar vilket innebär färre barn och elever här i Rättvik. Men trots det behöver vi bygga en förskola centralt i Rättvik då vi har lokaler som behöver ersättas om några år. En av dessa lokaler är förskolan Dal-Jerk eftersom fastighetsägaren planerar att bygga bostäder på platsen.

För något år sedan beslutade vi att alla våra skolor skulle få sammanhållna låg- och mellanstadier, så att till exempel en skola blir ren årskurs F-3 och en annan skola blir en ren F-6 skola. Detta gjordes med fokus på att ge bättre förutsättningar för både lärande och undervisning för våra barn. Oavsett var du bor i kommunen och vilka förutsättningar du har med dig hemifrån ska du ha samma möjligheter att få en skolgång med trygghet och kvalitet. Som exempel kan jag nämna att vi ville underlätta rekrytering av behöriga lärare till våra byskolor då den moderna lärarutbildningen utgår från de olika stadierna. Det har också gjorts en extra satsning i Furudal som redan gett resultat så att skolan i vår norra del av kommunen har full bemanning av behöriga lärare.

Skolan lägger grunden inför framtiden. I Rättvik har vi under många år prioriterat mindre grupper både inom barnomsorg och skola samt att de minsta barnen ska ha kort väg till skolan. Det märks även i budgeten år efter år. Mer pengar går till skolan och våra barn än riksgenomsnittet. När jag deltog på sönernas skolavslutning innan sommaren kom en annan förälder fram och vi pratade bland annat om världsekonomin. Då fick jag det här medskicket: ”Om ni måste spara - Se nu till att det sista ni gör är att spara på barnen och skolan. Vi vuxna kan gott klara oss.” Jag tar med mig det in i de kommande åren och det att vi alla är överens om att skolan är livsviktig för våra barn.

Ulrica Momqvist (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Porträtt Ulrica Momqvist.

Ulrica Momqvist (C) kommunstyrelsens ordförande