2023-09-25

Tipsa oss om sparsamt använda hus

Nu är projektet Sparsamt använda hus igång och du får gärna tipsa oss om du känner till något sådant hus i kommunen. Kanske är det just ditt tips som hjälper någon att hitta sitt drömboende.

Följande hus är av intresse:

  • Fritidshus som går att använda som permanentboende
  • Hus som inte har nyttjats eller bebotts under en längre tid
  • Ödehus som står tomma och förfaller

Syftet med projektet ”Sparsamt använda hus” är att:

  • skapa nya möjligheter för attraktiva boenden i Rättviks kommun
  • öka inflyttningen

Nya möjligheter till bostäder gynnar hela samhället i form av ökad välfärd och bättre samhällsservice.

Tipsa oss

Fyll i och skicka in formuläret på sidan "Sparsamt använda hus – Tipsa oss!".

Kontakt

Susanne Hjerp, projektledare Sparsamt använda hus

0248-70 145