2023-09-25

Öva din hemberedskap!

Person som söker täckning till mobiltelefonen och texten "Sju dagar! Öva din hemberedskap på msb.se" samt MSB:s logotyp.

Foto: MSB/Michael Fredman

Testa webbutbildningen ”Sju dagar” som tar cirka en kvart att göra.

Under årets Beredskapsvecka, vecka 39, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en kampanj som vi vill uppmärksamma. Utmaningen ”Sju dagar” knyter an till årets tema "Öva!"

Att du har hemberedskap för en vecka är en viktig del av Sveriges samlade beredskap för kriser och krig. Vänta inte tills krisen är ett faktum. Vi har alla ett ansvar att ha en bra hemberedskap.

Beredskapsveckan som är en årlig informationsinsats med syftet att öka vår motståndskraft inför kriser och krig startar idag, måndag den 25 september och pågår fram till söndag 1 oktober .

Genom Beredskapsveckan samlas myndigheter, kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer och näringsliv till en gemensam insats. Hjälp till att sprida budskapet du också!

Länkar