2023-09-18

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 28 september klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Riktlinjer för cyklar i Dalarnas hjälpmedelsnämnd
  • Kulturmiljöpolicy
  • Policy för informationssäkerhet
  • Valärenden

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio. Länk till annan webbplats.

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande